Home>Onze Projecten>EuregioRail

EuregioRail

Het grensoverschrijdende stedennetwerk MONT en de EUREGIO ondertekenden op 16 november 2017 een Letter of Intent en stelden zich daarmee tot doel de Duits-Nederlandse bereikbaarheid van de grensregio op alle modaliteiten te verbeteren. Met name de grensoverschrijdende ambities op het gebied van spoormobiliteit liggen hoog.

De wens en urgentie om een structurele, effectieve Nederlands-Duitse samenwerkingsstructuur op te bouwen is daarom groot. Ondanks het feit dat er binnen het EUREGIO-gebied reeds geruime tijd wordt samengewerkt als het gaat om grensoverschrijdende (spoor-)mobiliteit, moet worden geconstateerd dat er nog geen sprake is van breed gedeelde beleidsuitgangspunten, gestructureerde inhoudelijke afstemming of van een gecoördineerde lobby.

Een eerste analyse leert dat Nederlandse en Duitse partijen elkaar nog in onvoldoende mate op eigen initiatief vinden. Daarnaast is sprake van een fragmentatie van initiatieven en onderlinge afspraken die een effectieve en efficiënte omzetting van de ambities in de weg staan. Het project EuregioRail beoogt deze efficiëntieslag te slaan. De ambitie om een gezamenlijke Euregionale uitvoeringsagenda voor grensoverschrijdende spoorverbindingen op te stellen met een bijbehorend lobbyplan en communicatiestrategie staat daarbij op de eerste plaats.

Concreet gaat het in dit project onder meer erom de kansen van een directe treinverbinding tussen Zwolle en Münster te bevorderen.

Het project EuregioRail wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie, de provincie Overijssel en het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie (MWIDE) van Noordrijn-Westfalen financieel ondersteund. Daarnaast dragen Gemeente Enschede, Kreis Coesfeld, Kreis Steinfurt, Kreis Borken, Regio Achterhoek, Regio Twente, Regio Zwolle, Stadt Münster, Stadt Osnabrück, Gemeente Hengelo en Gemeente Almelo bij.

Betrokken personen

Gerd Reuter - Cross border coordination in Oost-Nederland-Münsterland - "CROCO"
Tom Voortman - Trainee
Dinand de Jong - Projectleider Mobiliteit en bereikbaarheid