Home>Wie we zijn>Missie & visie

Missie & visie

Missie & visie2020-09-17T08:40:46+01:00

Grenzen overwinnen – ook in het hoofd! Of het nu gaat om nationale grenzen, cultuur of taal: barrières kunnen op veel verschillende niveaus tussen twee landen bestaan. Ondanks de open Europese binnengrenzen zijn het vaak de “mentale grenzen” die het moeilijk maken om over de grens te kijken. Tegen deze achtergrond maakt de EUREGIO zich er sterk voor de samenwerking tussen Nederland en Duitsland te vereenvoudigen. Wij willen een platform en een “brug” tussen de twee landen zijn. De grensstreek biedt veel mogelijkheden: het beste van twee werelden- en dit alles voor je eigen deur! De EUREGIO is al sinds 1958 actief in de opbouw en het versterken van de structuren en de grensoverschrijdende samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied. De basis daarvoor is het grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 129 Duitse en Nederlandse gemeenten, (Land-)Kreise en Waterschappen.

Droomdoel? Samen leven in één ‘grenzeloze’ regio!

Alle inspanningen van de EUREGIO zijn gericht op één doel: de sterke deelregio’s moeten samen groeien tot één gemeenschappelijk gebied, een geïntegreerd en sterk woon- en economisch gebied waarin de grens geen scheidend of remmend effect meer heeft. Het doel is de economische kracht en de leefbaarheid in de regio te vergroten en de integratie van het gebied te bevorderen. Het geheel is immers meer dan de som der delen. We zijn pas tevreden wanneer ook de inwoners dit verzorgingsgebied als dusdanig ervaren.

Missie en visie van de EUREGIO - Één verzorgingsgebied
Strategie EUREGIO 2030

Strategie EUREGIO 2030

De visie van één verzorgingsgebied weerspiegelt ook de overtuiging dat de EUREGIO Europa in het klein is. In onze regio beleven we Europa elke dag. We voeren Europese doelstellingen en beleid uit en brengen het vaak abstracte Europa in concrete actie bij de burgers. De meerwaarde van de Europese integratie komt ook tot uiting in ons werk en heeft een directe invloed op het leven van de mensen in onze regio. Onder het motto “Grensregio’s vormen Europa” dragen we zo bij aan de Europese eenwording en aan de sociale, economische en territoriale samenhang. In een integraal strategisch ontwikkelingsconcept hebben we vastgelegd hoe we ons doel zullen bereiken: EUREGIO 2030 .

Nu downloaden & meedenken!